Regulamin sklepu

WWW.WOODOODESIGN.PL

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 2

DEFINICJE ZAWARTE W REGULAMINIE

§ 3

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRODUKTÓW ORAZ ICH ZAMAWIANIA

§ 4

ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY

§ 5

SPOSOBY PŁATNOŚCI

§ 6

KOSZT, TERMIN I SPOSOBY DOSTAWY PRODUKTU

§ 7

REKLAMACJA PRODUKTU

§ 8

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

§ 9

POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW (B2B)

§ 10

POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW NA PRAWACH KONSUMENTÓW

§ 11

RODZAJ I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH

§ 12

WARUNKI ŚWIADCZENIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

§ 13

REKLAMACJE ZWIĄZANE ZE ŚWIADCZENIEM USŁUG ELEKTRONICZNYCH

§ 14

WARUNKI ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

§ 15

WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

§ 16

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

x