Polityka prywatności

WWW.WOODOODESIGN.PL

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 2

RODZAJ PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH, CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH

§ 3

UDOSTĘPNIENIE DANYCH OSOBOWYCH

§ 4

PRAWO KONTROLI, DOSTĘPU DO TREŚCI WŁASNYCH DANYCH ORAZ ICH POPRAWIANIA

§ 5

PLIKI „COOKIES”

§ 6

USŁUGI DODATKOWE ZWIĄZANE Z AKTYWNOŚCIĄ UŻYTKOWNIKA W SKLEPIE

§ 7

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

x